Palvelumalli

process

 

Tarvekartoitus

Tarvekartoituksessa voidaan käyttää sähköisiä työkaluja, kyselyitä ja haastatteluja. Tavoitteena on selvittää yrityksen kansainvälistymisvalmiuksien lähtötilanne ja tunnistaa kehittymiskohteita. Tarvekartoituksen jälkeen pk-yritys saa PALKO-valmennuksen ja asiantuntijatapaamisten kautta eväitä työstää kansainvälistymisen kehittämissuunnitelmaa.

Keskustelukumppanuus

PALKO-hanke tarjoaa pk-yrityksille mahdollisuuden keskusteluun, kokemusten jakamiseen ja verkottumiseen muiden kansainvälistymistä suunnittelevien pk-yritysten sekä projektin asiantuntijoiden kanssa.

PALKO-valmennus

PALKO-valmennus sisältää yleisiä pk-yritysten kansainvälistymiseen liittyviä teemoja sekä maakohtaisia ja/tai yrityskohtaisia osia. Kukin hankepartneri toteuttaa valmennuskokonaisuuden oman toiminta-alueensa erityispiirteet ja yritysten tarpeet huomioon ottaen.