PALKO-valmennus

PALKO-valmennus sisältää yleisiä pk-yritysten kansainvälistymiseen liittyviä teemoja sekä maakohtaisia ja/tai yrityskohtaisia osia. Kukin hankepartneri toteuttaa valmennuskokonaisuuden oman toiminta-alueensa erityispiirteet ja yritysten tarpeet huomioon ottaen.