Tarvekartoitus

Tarvekartoituksessa voidaan käyttää sähköisiä työkaluja, kyselyitä ja haastatteluja. Tavoitteena on selvittää yrityksen kansainvälistymisvalmiuksien lähtötilanne ja tunnistaa kehittymiskohteita. Tarvekartoituksen jälkeen pk-yritys saa PALKO-valmennuksen ja asiantuntijatapaamisten kautta eväitä työstää kansainvälistymisen kehittämissuunnitelmaa.