Tietopankki

 
PALKO-seminaarit

Hankepartnerit järjestävät PALKO-seminaareja ja ajankohtaispäiviä omalla toiminta-alueellaan. Kohderyhminä seminaareissa ovat pk-yritykset sekä oppilaitosten oma henkilöstö. Alueellisten seminaarien lisäksi PALKO-hanke järjestää yhteisen loppuseminaarin 25.11.2015 Helsingissä.

PALKO-infopaketit

Hankepartnerit työstävät ja tuottavat pk-yritysten kansainvälistymiseen liittyviä infopaketteja (esim. Venäjän kaupan ABC, Kiinan kaupan ABC)

Muut kansainvälistymispalvelut

PALKO-hanke kerää tietopankkia pk-yrityksille kansainvälistymispalveluita tarjoavista asiantuntijoista, kansainvälistymiseen liittyviä ajankohtaisia artikkeleita, tietoa rahoituskanavista ja ajankohtaisista rahoitushauista ym.